Ostoskori on tyhjä (0,00 €)
 • Ostoskori on tyhjä

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Ultracom OY

Takatie 6

90440 Kempele

0934814-2

Ultracom@ultracom.fi

Rekisterin nimi

Ultracom Oy:n verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen sekä analysointiin; laskutukseen ja maksujen perintään; palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan; suoramainontaan ja -markkinointiin; markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Tilausten tiedot
 • Tilausten seurantakoodit

Rekisteri voi sisältää myös seuraavia tietoja:

 • Puhelinnumero
 • Ohjelmiston tilauskoodi
 • Ohjelmiston tilauskoodiin liitetty puhelinnumero
 • Ohjelmiston tilauskoodin tilaushistoria
 • Ohjelmiston tilauskoodiin liitetyt GPS-paikantimet
 • Ohjelmiston tilauskoodiin liitetyt GPS-paikantimien puhelinnumerot

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat. Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot ja palvelun käytön yhteydessä automaattisesti muodostuvat tiedot. Palvelun tarjoamisen ja ylläpidon yhteydessä rekisterinpitäjälle muodostuvat tiedot sekä mahdollisilta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta saadut tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi myös käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuluvalle yhtiölle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta, osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita muualla rekisterinpitäjien ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla ja joista henkilötietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille esimerkiksi verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvissä toimissa sekä digitaalisten tuotteiden ostamiseksi/liittämiseksi asiakkaan ohjelmistotiliin. (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Ultracom Oy:n asiakaspalveluun.

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa.